Μήπως η οικιακή οικονομία είναι η λύση που ψάχνουμε;

Για γενιές Ελλήνων η οικιακή οικονομία αποτελούσε ένα βαρετό σχολικό μάθημα που ποτέ δεν κατανoούσε κανείς τη χρησιμότητα του. Η ρόδα των χρωμάτων, οι συνδυασμοί των ρούχων, η φροντίδα του σπιτιού και τόσα άλλα παρέμβαιναν στο ημερήσιο πρόγραμμα των μαθητών του γυμνασίου. Γιατί όμως υπήρχε αυτό το μάθημα στα σχολεία και γιατί έκριναν ότι ήταν απαραίτητη γνώση για τα έφηβα άτομα;

Στο βιβλίο της Β’ Γυμνασίου αναφέρεται το εξής: “Η Οικιακή Οικονομία έπαιξε μεγάλο ρόλο στην εξέλιξη του ελληνικού πολιτισμού, γιατί συνδεόταν πάντοτε με την οικογένεια, τον πυρήνα, δηλαδή, της κοινωνίας που δημιουργεί κάθε πολιτισμό. Συγκεκριμένα, η Οικιακή Οικονομία αναφέρεται στον τρόπο οργάνωσης της ζωής της οικογένειας, στα οικονομικά της, στη διατροφή των μελών της, στις σχέσεις μεταξύ τους και με άλλους ανθρώπους, στην κατοικία και στην ενδυμασία τους.”  Στην σύγχρονη κοινωνία ο ορισμός της οικογένειας συμπεριλαμβάνει πλέον διαφορετικές μορφές, για να συμβαδίζει με τον τρόπο που επιλέγουν να ζουν τα άτομα.  Ίσως, θα είχε νόημα να εξετάσουμε τη χρήση του όρου “οικιακή οικονομία” για την οργάνωση κάθε νοικοκυριού.

Πρόσφατα, σε ένα workshop για την ανακύκλωση υφασμάτων στην Αλεξανδρούπολη ακούσαμε από τους εκπροσώπους του συλλόγου των φοιτητών της πόλης να καταθέτουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη διαχείριση των οικονομικών τους για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών τους (διατροφή, ένδυση κ.λ.π.).  Κατά τη διάρκεια της συζήτησης μας ήταν σαφές ότι οι καθημερινές επιλογές και ο τρόπος που καταναλώνουμε έχει σοβαρό αντίκτυπο στη διάθεσή μας, στο περιβάλλον και στην γενικότερη υγεία μας.  Στο τέλος,όλοι καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι παίζει σημαντικό ρόλο η σωστή διαχείριση των πόρων του κάθε νοικοκυριού.  Βέβαια η αντίληψη της διαχείρισης στην οπτική κάθε γενιάς ήταν διαφορετική ( στο workshop συμμετείχαν τρεις διαφορετικές γενιές). Μήπως, αυτή η διαφορά στην οπτική σχετίζεται με την αντίληψη που έχουμε περί οικιακής οικονομίας;

Η οικιακή οικονομία σχετίζεται μει την γνώση της οργάνωσης ενός νοικοκυριού. Η οργάνωση του νοικοκυριού σχετίζεται με την διαχείριση των οικονομικών και η διαχείριση των οικονομικών σχετίζεται με τα έσοδα που έχει ο καθένας. Γρήγορα λοιπόν καταλήγει κανείς ότι η δυσμενής θέση που βρίσκονται οι νέοι λόγω των περιορισμένων εσόδων που έχουν ( υψηλό ποσοστό ανεργίας, χαμηλοί μισθοί κ.λ.π.) τους δημιουργεί προβλήματα στη οργάνωση του νοικοκυριού τους. Στην “Βρες Φτερά” πιστεύουμε ότι οι νέοι ( ακόμη και οι έφηβοι) οφείλουν πλέον να έχουν το βίωμα της οικιακής οικονομίας. Να έχουν δηλαδή τη θεωρητική γνώση της διαχείρισης των οικονομικών τους,  η οποία θα συνδυάζεται με την πρακτική γνώση των τεχνικών της διαχείρισης των πόρων μιας οικογένειας που αντλεί κανείς από την παράδοση. π.χ. όταν περισσεύουν φρούτα τα κάνουμε μαρμελάδα ή εξαντλούμε τη διάρκεια ζωής ενός ρούχου. Οι επόμενες μας δράσεις θα είναι αφιερωμένες σε αυτό. Η ενηλικίωση και η οικονομική χειραφέτηση συνδέονται με την ικανότητα να ανταπεξέρχεται το άτομο στις συνθήκες της καθημερινότητας. Κι εμείς στη “ Βρες Φτερά” θέλουμε να το προσφέρουμε αυτό τους ωφελούμενους μας.*

* Αυτό δε  σημαίνει ότι δεν πρέπει να αλλάξουν οι εργασιακές συνθήκες για τους νέους. Είναι μια αδικία που πρέπει να αποκατασταθεί..