Εκπαίδευση στις Πωλήσεις

Σχετικά με το πρόγραμμα

 Η «Βρες Φτερά» ΑΜΚΕ σε συνεργασία με την ΑΝΚΑ στο πλαίσιο του έργου «Young Entrepreneurs Succeed! (YES)» διοργανώνει το δωρεάν πρόγραμμα κατάρτισης 50 ωρών “Εκπαίδευση στις Πωλήσεις”. Το πρόγραμμα έχει στόχο την κατάρτιση νέων ηλικίας 18-29 σε θέματα πωλήσεων, με σκοπό να μπορούν στην συνέχεια να αναλάβουν ρόλους πωλητών/τριών για

 • καταστήματα λιανικής
 • τουριστικές επιχειρήσεις (σερβιτόροι και υποδοχή)
 • για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, εστιατόρια κ.α.)

Η εκπαίδευση είναι δομημένη σε τρεις άξονες: ψηφιακές δεξιότητες, χρηματο-οικονομικός γραμματισμός και τεχνικές επικοινωνίας, γραπτού λόγου και πωλήσεων.

 • ψηφιακές δεξιότητες,
 • επικοινωνιακές δεξιότητες, γραπτού και προφορικού λόγου
 • οικονομικός εγγραμματισμός και
 • τεχνικές επικοινωνίας και πωλήσεων 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα μπορεί να λάβει κανείς την σχετική Βεβαίωση Παρακολούθησης. Η εκπαίδευση στον πρακτικό ρόλο των πωλήσεων θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες και συμμετέχουσες να αναζητήσουν θέσεις εργασίας αναβαθμίζοντας άμεσα τις δεξιότητες τους. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει ικανές ώρες εξάσκησης ώστε οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες να μπορούν να  αναλάβουν άμεσα το ρόλο τους. 


Πρακτικά θέματα
 • Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα διαρκέσει από την Δευτέρα 03/04/2023 έως την Τετάρτη 26/04/2022, απογευματινές ώρες.

 • Προϋποθέσεις εγγραφής:
  1 . Ανεργία: Το τελευταίο εξάμηνο μέχρι την ημερομηνία της αίτησής σας στο πρόγραμμα θα πρέπει να ήσασταν άνεργος/η τουλάχιστον μία ημέρα, ανεξάρτητα αν είστε εργαζόμενη/ος τώρα
  2. Να έχετε ηλικία 18 – 29 ετών
  3. Να μην είστε φοιτητής/φοιτήτρια ή να μην παρακολουθείτε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης

 • Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 • Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι δωρεάν για τους συμμετέχοντες. 

 • Τα μαθήματα θα γίνουν διαδικτυακά μέσω Zoom.

 • Μετά την υποβολή της αίτησης θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για να οριστικοποιήσετε την ένταξή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

 • Παρέχεται (δωρεάν) βεβαίωση παρακολούθησης, σε όσες/όσους δεν ξεπεράσουν το όριο απουσιών (5 ώρες).

 • Οι συμμετέχοντες θα χρειαστεί να έχουν laptop ή υπολογιστή ώστε να συνδεθούν στο Zoom και επιπλέον ένα smartphone με δυνατότητα σύνδεσης στο internet, με σκοπό την πρακτική άσκηση στις ψηφιακές δεξιότητες. 

Διδακτέα ύλη

Ψηφιακές Δεξιότητες
– Χρήση του κινητού τηλεφώνου ως επαγγελματικού εργαλείου
– Κατανόηση του συστήματος αρχείων (filesystem) του κινητού
– Δημιουργία και οργάνωση αρχείων στο Google Drive
– Google search 
– Google Έγγραφα, Παρουσιάσεις, Υπολογιστικά Φύλλα
– Μετάφραση, Ημερολόγιο, Φωτογραφίες, Χάρτες
– Google Meet, Ομάδες, Συζήτηση
Όλη η πρακτική εξάσκηση θα γίνει μέσω κινητού τηλεφώνου (Smartphone)

Επικοινωνιακές Δεξιότητες
– Γραπτή επικοινωνία για επαγγελματικούς σκοπούς
– Σύνταξη επιστολών και άλλων επαγγελματικών κειμένων
– Βασικές αρχές αποτελεσματικής προφορικής επικοινωνίας

Χρηματο-οικονομικός Γραμματισμός
– Προσωπικά, πχ Αποδοχές, βεβαιώσεις αποδοχών, ένσημα – ασφάλεια
– Επαγγελματικά, πχ κλείσιμο ταμείου, υπολογισμοί μέσω Google Spreadsheet

Τεχνικές Επικοινωνίας και πωλήσεων
– Βασική Επικοινωνία
– Πώς συντάσσουμε email
– Κανόνες εξυπηρέτησης πελατών
– Τηλέφωνική επικοινωνία και καταγραφή πληροφοριών
– Τεχνικές πωλήσεων 
– Personas, Ανάλυση πελατών
– Empathy map
– Μη βίαιη επικοινωνία

Ερωτήσεις / απορίες

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στέλνοντας email στο registration@vresftera.com ή τηλεφωνώντας στα τηλέφωνα 6958464859 (Σαρηγιαννίδου Εύα), 6976083505 (Τσιαμαντά Γεωργία).

Διαδικασία Εγγραφής

Διαδικασία δωρεάν εγγραφής – Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Όσες/οι ενδιαφέρεστε να εγγραφείτε, θα πρέπει να μας αποστείλετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
– Φωτογραφία Αστυνομικής Ταυτότητας (δύο όψεις), από την οποία προκύπτει ότι η ηλικία σας βρίσκεται στο όριο των 18-29 ετών.
– Φωτογραφία ή pdf βεβαίωσης ανεργίας ΟΑΕΔ, από όπου είναι εμφανής η κατάσταση ανεργίας την παρούσα περίοδο.
– Συμπληρωμένο το φύλλο συμμετοχής.
– Υπεύθυνη Δήλωση (ΥΔ) σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα εδώ: https://vresftera.com/wp-content/uploads/2023/03/Υπεύθυνη-Δήλωση-συμμετοχής-YES-Βρες-Φτερά.docx. Η Υπεύθυνη Δήλωση μπορεί να εκδοθεί και διαδικτυακά μέσω του ιστότοπου Gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες για την συμπλήρωση και έκδοση της ΥΔ παρατίθενται στον σύνδεσμο https://howto.gov.gr/course/view.php?id=2 

Τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν μέσω e-mail στο registration@vresftera.com .


The Scaling trust-based partnership models to recharge youth entrepreneurship: Supporting underserved communities with innovative entrepreneurship support instruments (TPM-RYE) project, benefits from €2,3M grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The aim of the programme is to activate unemployed youth to access the labour market and promote entrepreneurship.